Lista produktów marki PERFECT

"KUBA" Czesław Laszuk PERFECT - Ściernice dla wymagających

Elektrokorund jest syntetycznym materiałem ściernym składającym się z krystalicznego tlenku glinowego (α-Al2O3) zwanego korundem i niewielkiej ilości domieszek. W zależności od zawartości obcych tlenków TiO2, Si02, Fe2O3, CaO, MgO czy NaO2 rozróżnia się następujące rodzaje elektrokorundu:Rodzaje elektrokorundu

Nazwa Barwa Zawartość Al2O3 Obrabiane materiały
Elektrokorund zwykły 95A szaroniebieska lub brązowa ok. 94,5% stale węglowe C< 0,5%; staliwa, żeliwa ciągliwe; metale nieżelazne
Elektrokorund półszlachetny 97A szarobrązowa lub szaroniebieska ok. 97,5% stale węglowe i stale stopowe o zawartości C=0,5% i twardości do 60HRC
Elektrokorund szlachetny 99A (38A) biała pow. 98% stale węglowe i stale stopowe o zawartości C>0,5% i twardości powyżej 62HRC
Elektrokorund monokrystaliczny 32A jasnoróżowa pow. 98% stale węglowe i stale stopowe o zawartości C>0,5% i twardości powyżej 62HRC

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów elektrokorundu wytwarza się poprzez wytapianie kilka specjalnych gatunków takich jak: elektrokorund chromowy (o różowym zabarwieniu), cyrkonowy, tytanowy i inne.

Węglik krzemu

Węglik krzemu oprócz elektrokorundu należy do powszechnie stosowanych materiałów ściernych. Węglik krzemu występuje w dwóch odmianach:

Rodzaje węglika krzemu

Nazwa Barwa Zawartość SiC Obrabiane materiały
Węglik krzemu zielony 99C ciemnozielona 99,66% stale szybkotnące, stale narzędziowe, węgliki spiekane, ceramika
Węglik krzemu czarny 98C czarna 98,26% żeliwa utwardzone i szare, węgliki spiekane, metale kolorowe, tworzywa sztuczne, skóra i guma

Pod względem składu chemicznego i właściwości fizycznych obie odmiany węglika krzemu różnią się nieznacznie, jednakże zielony węglik krzemu zawiera mniej domieszek przez co jest bardziej kruchy i ma lepsze właściwości ścierne.

Dobór ściernicy


Średnica

Podstawowym kryterium doboru średnicy jest typ używanej szlifierki. Jeśli istnieje możliwość wyboru należy stosować ściernice o dużych średnicach. Zaletą takiego rozwiązania jest lepsza jakość obrabianej powierzchni oraz wyższa ekonomiczność ich pracy dzięki wyższej wydajności obróbki.

Wielkość ziarna

Dobierając wielkość ziarna należy brać pod uwagę następujące kryteria:
- rodzaj obróbki (zgrubna, wykańczająca)
- pożądana gładkość obrabianej powierzchni
- oczekiwana wydajność obróbki szlifierskiej

Twardość ściernicy

Przy doborze twardości ściernicy należy kierować się następującym i zasadami:

1. Miękkie ściernice stosuje się przy szlifowaniu wyrobów, gdzie niedopuszczalne jest wydzielanie się większych ilości ciepła oraz przy szlifowaniu przedmiotów o dużej powierzchni, powierzchni przerywanych.
2. Twarde ściernice stosuje się do szlifowania profilowego oraz do szlifowania zgrubnego oraz do szlifowania z zastosowaniem chłodziwa ("na mokro").

Stopnie twardości ściernic

miękkie średnie twarde
H • I • J • K             L • M • N • O          P • Q • R

Struktura ściernicy

Struktura określa objętościowy udział ziarna ściernego w całkowitej objętości ściernicy. Im wyższy numer struktury tym mniejsza zawartość ziarna. Skala struktur zawiera się w numerach od 4 do 9.

Strukturę należy dobierać w zależności od wielkości ziarna. Przy ściernicach drobnoziarnistych należy dobierać strukturę bardziej otwartą (7÷9), natomiast przy gruboziarnistych strukturę bardziej zwartą (4÷6).


Oznaczenie spoiwa

Spoiwo ceramiczne oznaczane jest za pomocą symbolu V od ang. vitrified- zeszklony.

Jest 91 produktów.

Pokazano 1-20 z 91 pozycji